Website disclaimer
Door bezoek aan en gebruik van deze website www.dimarservice.nl verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de
voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.


Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Dimar ICT Service B.V. uiterst zorgvuldig. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Dimar ICT Service B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Dimar ICT Service B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

De informatie die Dimar ICT Service B.V. op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Dimar ICT Service B.V..


Wijzigingen
Alle informatie die Dimar ICT Service B.V. op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Dimar ICT Service B.V. raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.


Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde
rechter in Nederland.